Rok 2022

LP           Nazwa zadania

1             Dostawa wyposażenie do Szkoły Podstawowej w Futomie w ramach zadania pn. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Futomie”.

2             Parking przy Szkole Podstawowej w Futomie.

3             Urządzenie siłowni na świeżym powietrzu w miejscowości Błażowa Dolna.

4             Tor rowerowy -pumptrack w miejscowości Błażowa Dolna.

5             Modernizacja łazienki, korytarza, schodów SP Błażowa

6             Modernizacja pomieszczeń Klubu dziecięcego „Maluszek”

7             Budowa przyłącza wodociągowego do budynku użyteczności publicznej na dz. 2129 w m. Nowy Borek.

8             Plac zabaw przy przedszkolu w Błażowej.

9             Zakup mini ciągnika dla Sołectwa Kąkolówka – Ujazdy.

10           Przebudowa drogi gminnej nr ewid. 600/1 Białka.

11           Przebudowa drogi gminnej nr ewid. 968. Przebudowa drogi gminnej nr ewid. 1188/2 Lecka.

12           Przebudowa, poprawa nawierzchni, asfaltowanie dróg gminnych nr 2835, 2802 w Futomie.

13           Przebudowa drogi nr 1694, 473, 1674 w Kąkolówce.

14           Przebudowa drogi gminnej nr 281 w Nowym Borku.

15           Przebudowa drogi gminnej nr 398. Przebudowa drogi gminnej nr 418 w Błażowa Dolna.

16           Przebudowa drogi gminnej nr 1739 w Błażowa Dolna (Mokłuczka).

17           Kontynuacja przebudowa drogi gminnej nr 1314. Przebudowa drogi gminnej nr 760 w Błażowa Górna.

18           Budowa kolektora przy drodze gminnej 809 w Białce.

19           Modernizacja domu Ludowego w Kąkolówce. (montaż 10 szt. okien)

20           Przebudowa drogi w Nowym Borku nr 2363 (Przylasek Mały).

21           Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Błażowej.

22           Przebudowa drogi gminnej Nr 108060R Błażowa Dolna – Wola Błażowska w km od 2+220 do 3+210 w miejscowości Błażowa Dolna.

23           Dostawa sprzętu i oprogramowania w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”

24           Modernizacja kuchni w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kąkolówce. Prace remontowe i zakup wyposażenia.

25           Modernizacja kuchni w Szkole Podstawowej w Błażowej. Zakup wyposażenia.

Dowiedz się więcej

gmina blazowa

Gmina Błażowa

Więcej

inwestycje gminne

Inwestycje gminne

Więcej

ochrona srodowiska

Ochrona środowiska

Więcej

oswiata

Oświata

Więcej

kultura i turystyka

Kultura i turystyka

Więcej

sport i rekreacja

Sport i rekreacja

Więcej

do pobrania

Do pobrania

Więcej