Rok 2024

Lp       Nazwa

1.        Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania przestrzeni publicznej na działce nr ewid. 293 w Błażowej.

2.       Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej termomodernizacji dla budynku Zespołu Szkół w Błażowej.

3.        Modernizacja pomieszczeń Gminnego Ośrodka Kultury w Błażowej.

4.       Adaptacja pomieszczeń w żłobku Maluszek w Błażowej. Wyposażenie meblowe, sanitarne, gastronomiczne.

5.       Budowa przyłącza wodociągowego do działki nr ewid. 1260/1 w Błażowej.

Dowiedz się więcej

gmina blazowa

Gmina Błażowa

Więcej

inwestycje gminne

Inwestycje gminne

Więcej

ochrona srodowiska

Ochrona środowiska

Więcej

oswiata

Oświata

Więcej

kultura i turystyka

Kultura i turystyka

Więcej

sport i rekreacja

Sport i rekreacja

Więcej

do pobrania

Do pobrania

Więcej