Rządowy Program Odbudowy Zabytków

Burmistrz Błażowej ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie gminy Błażowa

1. Zarządzenie nr 599/2023
2. Załącznik nr 1 do Zarządzenia 599/2023
3. Załącznik nr 1 do Ogłoszenia – Uchwała 354 i 363
4. Załącznik nr 2 do Ogłoszenia – WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI CELOWEJ

Dowiedz się więcej

gmina blazowa

Gmina Błażowa

Więcej

inwestycje gminne

Inwestycje gminne

Więcej

ochrona srodowiska

Ochrona środowiska

Więcej

oswiata

Oświata

Więcej

kultura i turystyka

Kultura i turystyka

Więcej

sport i rekreacja

Sport i rekreacja

Więcej

do pobrania

Do pobrania

Więcej