Skład Rady Miejskiej

W dniu 7 maja 2024 r., na pierwszej sesji Rady Miejskiej, przed przystąpieniem do wykonywania mandatu, radni Rady Miejskiej, kadencji 2024-2029 złożyli ślubowanie, następującej treści:

„Wierny Konstytucji i prawu Rzeczpospolitej Polskiej,
ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie,
rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców”.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W BŁAŻOWEJ
Wojciech Kruczek

WICEPRZEWODNICZĄCA RADY MIEJSKIEJ W BŁAŻOWEJ
Elżbieta Pęcka

RADNI RADY MIEJSKIEJ W BŁAŻOWEJ

Krzysztof Bialic
Adam Bukała
Stanisław Cag
Wojciech Chochrek
Karolina Dudek
Danuta Dytko
Paweł Kruczek
Wojciech Kruczek
Elżbieta Kustra
Elżbieta Pęcka
Mateusz Samek
Małgorzata Sowa
Marcin Sroka
Janusz Szpala
Ryszard Wyskiel

Dowiedz się więcej

gmina blazowa

Gmina Błażowa

Więcej

inwestycje gminne

Inwestycje gminne

Więcej

ochrona srodowiska

Ochrona środowiska

Więcej

oswiata

Oświata

Więcej

kultura i turystyka

Kultura i turystyka

Więcej

sport i rekreacja

Sport i rekreacja

Więcej

do pobrania

Do pobrania

Więcej