Skład Rady Miejskiej

Na pierwszej sesji, przed przystąpieniem do wykonywania mandatu, radni Rady Miejskiej złożyli ślubowanie, następującej treści:

„Wierny Konstytucji i prawu Rzeczpospolitej Polskiej,
ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie,
rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców”.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W BŁAŻOWEJ
Sławomir Kowal

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W BŁAŻOWEJ
Ryszard Wyskiel

RADNI RADY MIEJSKIEJ W BŁAŻOWEJ

Józef Borowiec
Stanisław Cag
Wojciech Chochrek
Małgorzata Drewniak
Danuta Dytko
Sławomir Kowal
Paweł Kruczek
Elżbieta Kustra
Elżbieta Pęcka
Małgorzata Sowa
Dorota Stankowska
Zbigniew Szala
Janusz Szpala
Wiesław Wolski
Ryszard Wyskiel

Dowiedz się więcej

gmina blazowa

Gmina Błażowa

Więcej

inwestycje gminne

Inwestycje gminne

Więcej

ochrona srodowiska

Ochrona środowiska

Więcej

oswiata

Oświata

Więcej

kultura i turystyka

Kultura i turystyka

Więcej

sport i rekreacja

Sport i rekreacja

Więcej

do pobrania

Do pobrania

Więcej