Sołectwa

Na mocy uchwał Rady Miejskiej na terenie gminy Błażowa utworzone zostały jednostki pomocnicze w postaci sołectw. Są one bardzo ważnym ogniwem w strukturach samorządowych. Do zadań sołectwa należy udział w rozpatrywaniu spraw socjalno-bytowych, kulturalnych, sportu i wypoczynku i innych związanych z miejscem zamieszkania, współuczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu przez radę Miejską konsultacji społecznych projektów uchwał w sprawach o podstawowym znaczeniu dla mieszkańców sołectwa, organizowanie wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania, tworzenie pomocy sąsiedzkiej, sprawowanie kontroli społecznej nad działalnością jednostek organizacyjnych związanych z warunkami życia na wsi, współpraca z radnymi z terenu sołectwa. Szczegółową organizację i tryb działania sołtysa i rady sołeckiej określa statut sołectwa.

Obecnie na terenie gminy Błażowa działa Rada Miasta i dziesięć Rad Sołeckich.

Błażowa

Przewodniczący Rady Miasta
Czesław Cyran
tel. 17 2297 206

Rada Miasta:
Chmiel Józef
Drewniak Antoni
Marcinek Stanisław
Pęcka Andrzej
Przybyło Zbigniew
Rząsa Tadeusz
Wielgos Stefan

Statut Miasta Błażowa

Błażowa Dolna

Sołtys
Janusz Szpala
tel. 668 483 833

Rada Sołecka:
Grabski Józef
Jakubczyk Małgorzata
Kulasa Tadeusz
Nawłoka Stanisław
Słaby Zbigniew
Sowa Andrzej
Szala Zbigniew

Statut Sołectwa Błażowa Dolna

Błażowa Dolna – Mokłuczka

Sołtys
Jerzy Kmiotek
tel. 17 2290 245

Rada Sołecka:
Janusz Domaradzki
Józef Sieńko
Bogumił Rząsa
Stanisław Sobczyk
Dariusz Bator

Statut Sołectwa Błażowa Dolna – Mokłuczka

Utworzenie Sołectwa Błażowa Dolna – Mokłuczka

Zmiana uchwały o uchwaleniu Statutu Sołectwa Błażowa Dolna – Mokłuczka

Zmiana uchwały o utworzeniu Sołectwa Błażowa Dolna – Mokłuczka

Błażowa Górna

Sołtys
Janina Piotrowska
tel. 172297593, kom. 730560451

Rada Sołecka:
Ciurkot Jan
Chuchla Zofia
Kotarba Stanisława
Kuś Janusz
Sowa Stanisław
Szepan Zbigniew
Wielgos Krzysztof

Statut Sołectwa Błażowa Górna

Nowy Borek

Sołtys
Krystyna Synoś
tel. 17 2298 175

Rada Sołecka:
Bialic Krzysztof
Bober Jan
Brzęk Jarosław
Gorzowski Zbigniew
Kuk Henryk
Martowski Piotr
Pich Lucyna
Skaba Paweł
Sroka Marcin
Wielgos Leszek

Statut Sołectwa Nowy Borek

Piątkowa

Sołtys
Wojciech Mocha
tel. 17 2297 476

Rada Sołecka:
Barański Jan
Drewniak Julian
Drewniak Wiesław
Groszek Janusz
Pępek Ewa
Wilk Leszek
Wyskiel Piotr
Wyskiel Ryszard
Wyskiel Wojciech

Statut Sołectwa Piątkowa

Futoma

Sołtys
Małgorzata Drewniak
tel. 17 2297 430

Rada Sołecka:
Frańczak Stanisław
Ignarska Danuta
Karnas Anna
Kruczek Stanisław
Kustra Maria
Kustra Tadeusz
Wielgos Edward
Wielgos Maciej

Statut Sołectwa Futoma

Białka

Sołtys
Mieczysław Jamioł
tel. 17 2297 789

Rada Sołecka:
Banach Wiesław
Bednarz Małgorzata
Groszek Jan
Groszek Leszek
Jamróz Henryk
Kocój Adam
Legęć Aleksander
Mucha Andrzej

Statut Sołectwa Białka

Lecka

Sołtys
Antoni Mazur
tel. 17 2290 083

Rada Sołecka:
Bęben Stanisław
Bieszczad Roman
Cag Stanisław
Jakubczyk Rafał
Jakubczyk Tomasz
Paściak Sławomir
Rząsa Piotr
Stec Adam
Wójcik BogdanWójcik Leonard

Statut Sołectwa Lecka

Kąkolówka

Sołtys
Janusz Bober
tel. 667584264

Rada Sołecka:
Janik Magdalena
Przydział Magdalena
Skiba Krzusztof
Stec Elżbieta
Ząbek Henryk
Zieliński Sławomir
Ziemiński Łukasz

Statut Sołectwa Kąkolówka

Kąkolówka – Ujazdy

Sołtys
Jan Nykiel
tel. 17 2297 833

Rada Sołecka:
Kozdraś Andrzej
Kozdraś Michał
Stokłosa Michał

Statut Sołectwa Kąkolówka – Ujazdy

Utworzenie Sołectwa Kąkolówka – Ujazdy

Zmiana uchwały w sprawie utworzenia Sołectwa Kąkolówka – Ujazdyv

Dowiedz się więcej

gmina blazowa

Gmina Błażowa

Więcej

inwestycje gminne

Inwestycje gminne

Więcej

ochrona srodowiska

Ochrona środowiska

Więcej

oswiata

Oświata

Więcej

kultura i turystyka

Kultura i turystyka

Więcej

sport i rekreacja

Sport i rekreacja

Więcej

do pobrania

Do pobrania

Więcej