Środki ostrożności

Informacja w sprawie zalecanych środków ostrożności i bezpieczeństwa
w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
w sytuacji epidemii wirusa SARS-CoV-2

W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, w celu zwiększenia bezpieczeństwa zdrowotnego osób i rodzin doświadczających przemocy, a także osób realizujących zadania związane z procedurą „Niebieskiej Karty” wskazane jest wprowadzenie i bezwzględne przestrzeganie wzmożonego reżimu sanitarnego rekomendowanego przez Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministerstwo Zdrowia.

Zgodnie z powyższym zaleca się, aby wszelkie sprawy związane z występowaniem przemocy w rodzinie zgłaszać w pierwszej kolejności za pośrednictwem dostępnych środków komunikacji zdalnej z wykorzystaniem poniższych numerów:

  • Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Błażowej

tel.: 17 / 2297002 lub 2301194 wew. 54, 55, 58

  • Posterunek Policji w Błażowej Komisariatu Policji w Dynowie

tel.: 17/ 8583370

  • Numer alarmowy 112
BEZPŁATNA APLIKACJA MOBILNA
 „TWÓJ PARASOL”

W przypadku występowania przemocy w rodzinie można również skorzystać z bezpłatnej aplikacji mobilnej „Twój Parasol”. Niniejsze rozwiązanie stanowi praktyczne i skuteczne narzędzie umożliwiające uzyskanie wsparcia i niezbędnych informacji osobom doświadczającym przemocy w rodzinie. Aplikacja umożliwia m.in. dyskretny kontakt z wcześniej skonfigurowanym adresem email, a także daje możliwość szybkiego wybierania telefonu alarmowego w nagłych przypadkach, jak również zawiera informacje, które mogą być pomocne osobom krzywdzonym np. z zakresu prawa.
Szczegółowe wiadomości w zakresie przedmiotowej aplikacji znajdują się na stronie internetowej: https://twojparasol.com/.

Dowiedz się więcej

gmina blazowa

Gmina Błażowa

Więcej

inwestycje gminne

Inwestycje gminne

Więcej

ochrona srodowiska

Ochrona środowiska

Więcej

oswiata

Oświata

Więcej

kultura i turystyka

Kultura i turystyka

Więcej

sport i rekreacja

Sport i rekreacja

Więcej

do pobrania

Do pobrania

Więcej