Stwórz „Osobisty plan awaryjny”

Wsparcie dla osób doświadczających przemocy w rodzinie
w czasie trwającej epidemii.
Stwórz „Osobisty plan awaryjny”.
 

Sytuacja aliencji związana z obecnie panującym stanem epidemii wirusa SARS-COV-2 i zasadami dotyczącymi ograniczeń w przemieszczaniu się może być wyjątkowo trudna dla osób doznających przemocy w rodzinie głównie ze względu na eskalacje występujących zachowań przemocowych w środowisku domowym. Mając na uwadze bezpieczeństwo osób zagrożonych przemocą domową, Przewodniczący Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Błażowej zachęca ww. grupę odbiorców do analizy publikacji pn. „Osobisty plan awaryjny” opracowanej przez Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich we współpracy z ekspertkami Fundacji Feminoteka, Centrum Praw Kobiet i Niebieskiej Linii IPZ. Poradnik zawiera praktyczne wskazówki dla ofiar przemocy w sytuacji występującego zagrożenia oraz szczegółowe informacje o możliwościach uzyskania stosownej pomocy w czasie trwającej epidemii.

Plan awaryjny

Osobisty plan awaryjny-poradnik

Dowiedz się więcej

gmina blazowa

Gmina Błażowa

Więcej

inwestycje gminne

Inwestycje gminne

Więcej

ochrona srodowiska

Ochrona środowiska

Więcej

oswiata

Oświata

Więcej

kultura i turystyka

Kultura i turystyka

Więcej

sport i rekreacja

Sport i rekreacja

Więcej

do pobrania

Do pobrania

Więcej