Szkody łowieckie

Szkody łowieckie – po nowemu
Zmiana w ustawie – Prawo łowieckie
Poszkodowani rolnicy zgłaszają szkody do Kół Łowieckich – dzierżawcy obwodu łowieckiego.
Urząd Miejski w Błażowej informuje, że 23 sierpnia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r, poz. 1507), która zmienia m.in. sposób zgłaszania i szacowania szkód wyrządzonych przez niektóre zwierzęta łowne w uprawach i płodach rolnych.
Od 23 sierpnia 2018 r. wnioski o szacowanie szkód w uprawach i płodach rolnych należy składać do dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkody.
Aktualne adresy, na które należy przesyłać wnioski o szacowanie szkód zamieścimy na stronie internetowej Gminy Błażowa po otrzymaniu ich od poszczególnych dzierżawców obwodów łowieckich.

Adresy na które należy zgłaszać szkody:
 • Koło Łowieckie „SZARAK” w  Błażowej
  Pan Ryszard Hus
  Błażowa Dolna 257
  36-030 Błażowa
 • Koło Łowieckie „Jarząbek” w  Błażowej
  Pan Janusz Jamróz
  Białka  74
  36-030 Błażowa
 • Zarząd Koła Łowieckiego„Sarenka” Błażowa Harta 377
  36-067 Harta
 • Koło Łowieckie
  Bielik Budziwój
  ul. Gołębia 10
  35-205  Rzeszów

 

Wniosek szkody łowieckie

Dowiedz się więcej

gmina blazowa

Gmina Błażowa

Więcej

inwestycje gminne

Inwestycje gminne

Więcej

ochrona srodowiska

Ochrona środowiska

Więcej

oswiata

Oświata

Więcej

kultura i turystyka

Kultura i turystyka

Więcej

sport i rekreacja

Sport i rekreacja

Więcej

do pobrania

Do pobrania

Więcej