Towarzystwo Miłośników Ziemi Błażowskiej

Towarzystwo Miłośników Ziemi Błażowskiej zostało utworzone w 1980 r. z inicjatywy grupy działaczy społecznych. Jego siedzibą jest GOK w Błażowej. Celem działalności towarzystwa jest ochrona dziedzictwa kulturalnego, oświatowego, społeczno – gospodarczego, tradycji kulturowych oraz współuczestnictwo we wszystkich formach edukacji kulturalnej społeczności lokalnych. Cele te mogą być realizowane poprzez inicjowanie, rozwijanie i popieranie badań naukowych dotyczących przeszłości, teraźniejszości oraz przyszłości środowiska. Krzewienie wiedzy o regionie poprzez odczyty, sesje popularno-naukowe, wydawnictwa jak i ochronę zabytków i pamiątek na terenie miasta i gminy. Bardzo ważnym zadaniem realizowanym przez towarzystwo jest aktywizowanie miejscowej społeczności do współdziałania na rzecz rozwoju miasta i gminy.

Towarzystwo było jednym z pomysłodawców powołania do życia gazety lokalnej „Kurier Błażowski”. Z jego inicjatywy została także zorganizowana Regionalna Izba Pamięci, która pierwotnie mieściła się w GOK, a niedługo później przeniesiona została do Domu Parafialnego w Błażowej. W 1997 r. Izba przekształcona została 1997 w Społeczne Muzeum. W 2009 r. część zbiorów, głównie dokumenty i pamiątki związane z AK zgodnie z życzeniem ofiarodawców i założycieli Muzeum przekazano do Szkoły Podstawowej w Błażowej Dolnej, która nosi imię Armii Krajowej i gdzie znajduje się Izba Pamięci żołnierzy AK. Muzeum przemianowano na Społeczną Izbę Regionalną.

Członkowie towarzystwa inicjowali różne działania jak np. odnowę zabytkowych nagrobków na miejscowym cmentarzu.

Jednym z działań Towarzystwa  jest poszukiwanie i gromadzenie starych zabytkowych zdjęć w celu ich utrwalenia poprzez zapis cyfrowy. Z wybranych zdjęć, co roku organizowana jest wystawa tematyczna, która towarzyszy ważnym imprezom środowiskowym.

Więcej o Towarzystwie Miłośników Ziemi Błażowskiej przeczytasz na http://tmzb.blogspot.com/

Dowiedz się więcej

gmina blazowa

Gmina Błażowa

Więcej

inwestycje gminne

Inwestycje gminne

Więcej

ochrona srodowiska

Ochrona środowiska

Więcej

oswiata

Oświata

Więcej

kultura i turystyka

Kultura i turystyka

Więcej

sport i rekreacja

Sport i rekreacja

Więcej

do pobrania

Do pobrania

Więcej