Wspieranie sportu

Niezwykle istotną rzeczą we wspieraniu aktywnego fizycznie trybu życia jest opracowanie systemu wsparcia, w tym finansowego, obiektów sportowych, umożliwiającego społeczności  łatwy dostęp do infrastruktury sportowej. Obejmuje to publiczne finansowanie budowy, renowacji, modernizacji oraz konserwacji obiektów  i sprzętu sportowego, a także możliwości nieodpłatnego lub za niewielką odpłatnością ich wykorzystania. Nowoczesna infrastruktura sportowa stanowi jeden z podstawowych warunków aktywności w powszechnej kulturze fizycznej jak największej liczby mieszkańców, niezależnie od wieku, płci, stopnia sprawności fizycznej i statusu materialnego. Rozbudowa bazy sportowej i przygotowanie kadr dla kultury fizycznej są podstawowymi instrumentami w kreowaniu polityki w zakresie rozwoju kultury fizycznej i sportu.

Dowiedz się więcej

gmina blazowa

Gmina Błażowa

Więcej

inwestycje gminne

Inwestycje gminne

Więcej

ochrona srodowiska

Ochrona środowiska

Więcej

oswiata

Oświata

Więcej

kultura i turystyka

Kultura i turystyka

Więcej

sport i rekreacja

Sport i rekreacja

Więcej

do pobrania

Do pobrania

Więcej