Wybory ławników sądowych na kadencję 2024-2027

W związku z upływającą w bieżącym roku kadencją ławników, stosownie do art. 161 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 217 z późn. zm.) informuję, że w terminie do 30 czerwca 2023 r. będą przyjmowane zgłoszenia kandydatów na ławników na kadencję 2024 – 2027 do Sądu Okręgowego w Rzeszowie i Sądu Rejonowego w Rzeszowie.

Lista załączników:

1. Informacja dotycząca wyboru ławników na kadencję 2024-2027
2. Klauzula informacyjna
3. Karta zgłoszenia kandydata na ławnika
4. Oświadczenie kandydata na ławnika – o nie pozbawieniu władzy rodzicielskiej
5. Oświadczenie kandydata na ławnika – postępowanie o przestępstwo lub przestępstwo skarbowe
6. Lista osób zgłaszających kandydata na ławnika

Dowiedz się więcej

gmina blazowa

Gmina Błażowa

Więcej

inwestycje gminne

Inwestycje gminne

Więcej

ochrona srodowiska

Ochrona środowiska

Więcej

oswiata

Oświata

Więcej

kultura i turystyka

Kultura i turystyka

Więcej

sport i rekreacja

Sport i rekreacja

Więcej

do pobrania

Do pobrania

Więcej