XI OgólnopolskiKonkurs Plastyczny dla Dzieci rozpoczęty!

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego serdecznie zaprasza uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich do udziału w jedenastej już edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci pod hasłem „Bezpiecznie na wsi mamy – od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy”.
Patronat honorowy nad Konkursem sprawuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a współorganizatorami tego przedsięwzięcia są: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwowa Inspekcja Pracy, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa oraz Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Celem konkursu jest promowanie wśród uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą dzieci na terenie gospodarstwa rolnego, a także popularyzacją Wykazu czynności szczególnie niebezpiecznych związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat. Tegoroczne hasło konkursowe „Bezpiecznie na wsi mamy – od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy”, dlatego prace konkursowe powinny obrazować wiedzę, którą dzieci zdobyły uczestnicząc w prowadzonych przez KRUS lekcjach o bezpieczeństwie pracy i zagrożeniach wypadkowych w gospodarstwie rolnym na temat bezpiecznego zachowania się na terenie obejścia, a także czynności niebezpiecznych, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat.
Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych w dwóch kategoriach wiekowych: I grupa – klasy 0-III szkoły podstawowej; II grupa – klasy IV-VIII szkoły podstawowej. W konkursie nie mogą brać udziału laureaci szczebla ogólnopolskiego poprzednich edycji konkursu.
Do konkursu uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę plastyczną. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu dwuwymiarowej pracy plastycznej, w formacie A3,w dowolnej technice, ilustrującej hasło konkursowe. Dla pogłębienia wiedzy o bezpieczeństwie dzieci na wsi zachęcamy do odwiedzenia strony internetową Kasy, gdzie w zakładce Bezpieczne dziecko w gospodarstwie rolnym, znajduje się m.in. kurs e-learingowy Bezpiecznie na wsi mamy –upadkom zapobiegamy oraz film pt. Gra o zdrowie i bezpieczeństwo. Wszystkie zgłoszone prace oceni Komisja Konkursowa, która weźmie pod uwagę zgodność pracy z tematyką konkursu, oryginalność i pomysłowość w zobrazowaniu przesłania konkursu oraz walory estetyczne pracy. Najlepsze prace ze wszystkich województw będą oceniane przez Centralną Komisję Konkursową. Laureaci każdego ze szczebli otrzymają nagrody, a finał etapu centralnego będzie miał miejsce w Warszawie, gdzie autorzy najciekawszych prac otrzymają atrakcyjne nagrody: sprzęt multimedialny ufundowany przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, a także zestawy upominków przygotowane przez współorganizatorów oraz firmy współpracujące. UWAGA! Szkoły, których uczniowie chcą wziąć udział w konkursie, powinny skontaktować się z najbliższą jednostką terenową KRUS, gdzie uzyskają wszystkie niezbędne informacje na temat organizacji eliminacji.
Termin nadsyłania prac konkursowych upływa 31 marca 2021r.! Serdecznie zapraszamy dzieci z województwa podkarpackiego do wzięcia udziału w konkursie. Bliższe informacje można uzyskać pod nr tel. 17 8673419
OR KRUS w Rzeszowie
Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszenia dostępne są na stronie internetowej 
www.krus.gov.pl

Plakat

Dowiedz się więcej

gmina blazowa

Gmina Błażowa

Więcej

inwestycje gminne

Inwestycje gminne

Więcej

ochrona srodowiska

Ochrona środowiska

Więcej

oswiata

Oświata

Więcej

kultura i turystyka

Kultura i turystyka

Więcej

sport i rekreacja

Sport i rekreacja

Więcej

do pobrania

Do pobrania

Więcej