Zakupu węgla na preferencyjnych zasadach za pośrednictwem Gminy Błażowa

Zakupu węgla na preferencyjnych zasadach za pośrednictwem Gminy Błażowa

Kto i kiedy może złożyć wniosek?

 • wniosek może złożyć osoba fizyczna zamieszkująca w gospodarstwie domowym na rzecz którego dokonywany jest zakup węgla,
 • gospodarstwo domowe jest prowadzone na terenie Gminy Błażowa,
 • jest uprawniona do otrzymania dodatku węglowego,
 • nie dokonywała dotychczas zakupu węgla na sezon grzewczy 2022/2023 w cenie niższej niż 2000 zł i ilości co najmniej 1,5 tony w przypadku składania wniosku do 31 grudnia 2022 roku i 3 ton w przypadku składania wniosku po 1 stycznia 2023 roku.

Podstawa prawna

Dz. U z 2022 r. poz. 2236

Wymagane dokumenty

Wniosek

Jakie informacje musisz zawrzeć we wniosku?

 • imię i nazwisko,
 • adres gospodarstwa domowego na rzecz którego dokonywany jest preferencyjny zakup węgla,
 • adres e-mail lub nr telefonu w celu kontaktu do umówienia terminu dostawy/odbioru węgla,
 • sortyment (węgiel orzech lub ekogroszek) oraz ilość kupowanego węgla (nie więcej jak 1,5 tony na gospodarstwo domowe do 31 grudnia 2022 r.
 • Stosowne informacje i oświadczenia (zawarte we wniosku).
 • Wniosek musisz podpisać.

Jeśli składając wniosek nie podasz wymaganych informacji lub go nie podpiszesz zostaniesz wezwany(a) do uzupełnienia wniosku, co znacznie wydłuży procedurę zakupu.

Sposób dostarczenia dokumentów

Wniosek możesz:

 • przesłać za pomocą platformy e-PUAP
 • przesłać na adres:

Urząd Miejski w Błażowej
Pl. Jana Pawła II 1
36-030 Błażowa,

 • osobiście w Urzędzie Miejskim w Błażowej pok. nr 3 lub sekretariat
 • wniosku nie można złożyć telefonicznie.

UWAGA!
Wysłanie mailem skanu lub zdjęcia podpisanego odręcznie wniosku jest niewłaściwe. W takim przypadku zostaniesz wezwany(a) do złożenia odpowiedniego rodzaju podpisu elektronicznego.

Termin realizacji

Niezwłocznie

Jak możesz zapłacić?

 • Przelew na konto Urzędu Miejskiego w Błażowej:
 • UWAGA!
  Nie dokonuj przelewów dopóki nie przekażemy Ci informacji o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku.

Telefon kontaktowy

172301741, 172297119

Osoba kontaktowa

Robert Pleśniak, Andrzej Wróbel

Informacje dodatkowe

Co nastąpi po złożeniu wniosku

Twój wniosek rozpatrzymy niezwłocznie. W przypadku błędów we wniosku wezwiemy Cię do ich poprawienia.

Jakie czynności podejmiemy w celu rozpatrzenia wniosku:

 1. Sprawdzimy czy otrzymałeś dodatek węglowy,
 2. Jeśli nie złożyłeś wniosku o dodatek węglowy, sprawdzimy czy spełniasz warunki aby go otrzymać w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków w której zgłosiłeś swoje źródło ogrzewania gospodarstwa domowego,
 3. Dokonamy sprawdzenia wniosku w bazach PESEL oraz w rejestrze mieszkańców Miasta.

Jeśli we wniosku będą błędy wezwiemy Cię do ich poprawienia.

Jeśli z wniosku będzie wynikać, że nie przysługuje Ci prawo do zakupu preferencyjnego węgla wyślemy Ci stosowną informację mailem, na skrytkę podawczą lub listownie – w zależności od sposobu wniesienia przez Ciebie wniosku.

Dowiedz się więcej

gmina blazowa

Gmina Błażowa

Więcej

inwestycje gminne

Inwestycje gminne

Więcej

ochrona srodowiska

Ochrona środowiska

Więcej

oswiata

Oświata

Więcej

kultura i turystyka

Kultura i turystyka

Więcej

sport i rekreacja

Sport i rekreacja

Więcej

do pobrania

Do pobrania

Więcej