Zapraszamy rolników do udziału w XIX Ogólnokrajowym Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Warszawie ogłasza po raz dziewiętnasty Ogólnokrajowy Konkurs „ Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”
pod Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy
Organizatorem Konkursu jest Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, a współorganizatorami są: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwowa Inspekcja Pracy, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa oraz instytucje i organizacje działające na rzecz poprawy bezpieczeństwa na terenach wiejskich.
Konkurs jest jednym z licznych działań prewencyjnych prowadzonych przez Kasę na rzecz zmniejszenia liczby wypadków i chorób zawodowych rolników. Celem konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych. Do konkursu mogą być zgłoszone gospodarstwa, których właścicielami są osoby pełnoletnie, prowadzące produkcyjną działalność rolniczą i ubezpieczone w KRUS (przynajmniej jeden z właścicieli).
Do 22 kwietnia 2022 r. KRUS przyjmuje zgłoszenia na formularzu, który dostępny jest na stronie internetowej www.krus.gov.pl, w Oddziale Regionalnym oraz Placówkach Terenowych Kasy.
Właściciele gospodarstw mają okazję do zaprezentowania swoich warsztatów pracy i osiągnięć zawodowych, zdobycia cennych nagród, a także poddania gospodarstwa profesjonalnemu audytowi bezpieczeństwa pracy, który przeprowadzą komisje konkursowe. Podczas eliminacji sprawdzą one, czy zasady ochrony zdrowia i życia są stosowane w ocenianym gospodarstwie, a także czy wyeliminowane są w nim zagrożenia wypadkowe.
Niezmiennie od lat pod uwagę brane są:
  • organizacja obejścia i podwórza gospodarstwa oraz produkcji rolniczej,
  • ład i porządek w obrębie podwórza, zabudowań i stanowisk pracy,
  • stan techniczny budynków inwentarskich i gospodarczych, a także maszyn, urządzeń, instalacji i narzędzi znajdujących się w gospodarstwie rolnym,
  • warunki obsługi i bytowania zwierząt gospodarskich i profilaktyka chorób odzwierzęcych,
  • wyposażenie w środki ochrony osobistej i urządzenia wspomagające bezpieczną pracę,
  • sposób przechowywania  i postępowania ze środków ochrony roślin i innych substancji niebezpiecznych,
  • dbałość o środowisko naturalne,
  • estetyka gospodarstw oraz organizacja miejsca wypoczynku rodziny, w tym placu zabaw dzieci,
  • zastosowane rozwiązania organizacyjne, technologiczne i techniczne wpływające na bezpieczeństwo osób pracujących i przebywających w gospodarstwie rolnym.
Laureaci każdego z etapu konkursu otrzymają nagrody rzeczowe. Nagrodą główną w konkursie jest ciągnik rolniczy. Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.
Ważne terminy:
22.04.2022 r. – upływa termin zgłaszania udziału w konkursie
31.05.2022 r.- zakończenie etapu regionalnego.
08.07.2022 r. – zakończenie etapu wojewódzkiego
Agata Borcz
OR KRUS w Rzeszowie

Dowiedz się więcej

gmina blazowa

Gmina Błażowa

Więcej

inwestycje gminne

Inwestycje gminne

Więcej

ochrona srodowiska

Ochrona środowiska

Więcej

oswiata

Oświata

Więcej

kultura i turystyka

Kultura i turystyka

Więcej

sport i rekreacja

Sport i rekreacja

Więcej

do pobrania

Do pobrania

Więcej