Zaproszenie na konsultacje społeczne

W związku z rozpoczęciem prac nad przygotowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027 „Lokalna Grupa Działania – Lider Dolina Strugu” serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców, działaczy społecznych, przedstawicieli i pracowników JST, organizacje pozarządowe, OSP, KGW, jednostki edukacyjne i placówki wychowawcze, a także przedsiębiorców oraz inne podmioty do udziału w spotkaniach konsultacyjnych oraz uczestnictwa w badaniach ankietowych.

 

Dzięki Państwa uczestnictwu i pomocy możliwe będzie określenie właściwego kierunku działań, właściwych celów, przedsięwzięć i wskaźników podczas przygotowywania nowej Strategii, które wynikać będą z Państwa potrzeb, inicjatyw i pomysłów. Do udziału w spotkaniach oraz wypełnienia ankiety zapraszamy w szczególności osoby i przedstawicieli podmiotów, które planują realizować projekty w przyszłej perspektywie.

Spotkania konsultacyjne odbędą się w każdej z 4 Gmin należących do LGD – Lider Dolina Strugu:
• 02.08.2022 – Błażowa
• 04.08.2022 – Hyżne
• 05.08.2022 – Tyczyn
• 08.08.2022 – Chmielnik
Szczegółowy Harmonogram spotkań wraz z programem dostępny jest tutaj: http://liderds.ostnet.pl/wp-content/uploads/2022/07/Harmonogram-spotkań.pdf

Udział w spotkaniach możliwy będzie również w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy Microsoft Teams. Osoby chętne do uczestniczenia w ten sposób proszone są o przesłanie na adres e-mail biuro@liderds.ostnet.pl swoich danych (m.in. imię, nazwisko, nazwa podmiotu, adres zamieszkania, adres siedziby podmiotu, adres e-mail, informacja jaki reprezentują sektor (społeczny, publiczny czy gospodarczy)) oraz informacji, w którym spotkaniu chcieliby uczestniczyć. W odpowiedzi otrzymają link oraz instrukcję jak dołączyć do spotkania.

Jednocześnie bardzo prosimy i zachęcamy do wypełnienia ankiety, której celem jest analiza obszaru LGD pod kątem problemów potrzeb, jak również potencjału i zagrożeń. Wyniki badania posłużą do opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027.

Ankietę można wypełnić w formie elektronicznej za pośrednictwem Internetu: https://www.survio.com/survey/d/O2K6U9R6O2Q2P3F7W

Jak również wypełnić komputerowo lub ręcznie (ANKIETA WORD) i odesłać na adres e-mail biuro@liderds.ostnet.pl, a także przesłać pocztą lub złożyć osobiście w biurze LGD pod adresem ul. Myśliwska 16, 36-030 Błażowa.

Dowiedz się więcej

gmina blazowa

Gmina Błażowa

Więcej

inwestycje gminne

Inwestycje gminne

Więcej

ochrona srodowiska

Ochrona środowiska

Więcej

oswiata

Oświata

Więcej

kultura i turystyka

Kultura i turystyka

Więcej

sport i rekreacja

Sport i rekreacja

Więcej

do pobrania

Do pobrania

Więcej