Zarządzenia Burmistrza Błażowej

Zarządzenie nr 103/2015 Burmistrza Błażowej z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Błażowa.

Zarządzenie nr 102/2015 Burmistrza Błażowej z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach danego działu.

Zarządzenie nr 101/2015 Burmistrza Błażowej z dnia 29 grydnia 2015 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert złożonych w otwartym konkursie.

Zarządzenie nr 100/2015 Burmistrza Błażowej z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie przekazania środków trwałych na rzecz szkół w gminie Błażowa.

Zarządzenie nr 99/2015 Burmistrza Błażowej z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń.

Zarządzenie nr 98/2015 Burmistrza Błażowej z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach danego działu.

Zarządzenie nr 97/2015 Burmistrza Błażowej z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości nie zabudowanej położonej na terenie gminy.

Zarządzenie nr 96/2015 Burmistrza Błażowej z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego inwestycji.

Zarządzenie nr 95/2015 Burmistrza Błażowej z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie przeniesień wydatków miedzy rozdziałami i paragrafami w ramach danego działu.

Zarządzenie nr 94/2015 Burmistrza Błażowej z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia i zatwierdzenia regulaminu na najem lokalu użytkowego.

Zarządzenie nr 93/2015 Burmistrza Błażowej z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie powołania komisji celem dokonania odbioru końcowego zadania pn. Przebudowa drogi gmin.

Zarządzenie nr 92/2015 Burmistrza Błażowej z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia do budżetu dotacji celowej na zadanie własne i zlecone.

Zarządzenie nr 91/2015 Burmistrza Błażowej z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie powołania komisji Inwentaryzacyjnej do spraw komunalizacji mienia.

Zarządzenie nr 90/2015 Burmistrza Błażowej z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą.

Zarządzenie nr 89/2015 Burmistrza Błażowej z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia.

Zarządzenie nr 88/2015 Burmistrza Błażowej z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2016.

Zarządzenie nr 87/2015 Burmistrza Błażowej z dnia 30 października 2015 r. w sprawie wprowadzenia do budżetu dotacji celowej na zadania własne i zlecone.

Zarządzenie nr 86/2015 Burmistrza Błażowej z dnia 3 listopada  2015 r. w sprawie stypendium szkolnego.

Zarządzenie nr 85/2015 Burmistrza Błażowej z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia.

Zarządzenie nr 84/2015 Burmistrza Błażowej z dnia 1 września 2015 r. w sprawie powołania komisji celem dokonania odbioru dróg gminnych.

Zarządzenie nr 83/2015 Burmistrza Błażowej z dnia 22 października 2015 r. w sprawie wprowadzenia do budżetu dotacji celowej na zadania własne i zlecone.

Zarządzenie nr 82/2015 Burmistrza Błażowej z dnia 9 października 2015 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru inwestycji.

Zarządzenie nr 81/2015 Burmistrza Błażowej z dnia 13 października 2015 r. w sprawie umorzenia zaległości i odsetek z tytuły dzierżawy gruntu.

Zarządzenie nr 80/2015 Burmistrza Błażowej z dnia 30 wrzesnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia do budżetu dotacji celowej na zadania zlecone.

Zarządzenie nr 79/2015 Burmistrza Błażowej z dnia 30 września 2015 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia.

Zarządzenie nr 78/2015 Burmistrza Błażowej z dnia 6 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na przebudowę drogi.

Zarządzenie nr 77/2015 Burmistrza Błażowej z dnia 5 października 2015 r. w sprawie powołania składów osobowych Obwodowych Komisji Wyborczych.

Zarządzenie nr 76/2015 Burmistrza Błażowej z dnia 5 października 2015 r. w sprawie wskazania pracowników jednostek samorządowych do pracy w Obwodow.

Zarządzenie nr 75/2015 Burmistrza Błażowej z dnia 2 października 2015 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia losowania.

Zarządzenie nr 74/2015 Burmistrza Błażowej z dnia 28 września 2015 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych.

Zarządzenie nr 73/2015 Burmistrza Błażowej z dnia 30 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia dotacji colowej na zadania własne i zlecone.

Zarządzenie nr 72/2015 Burmistrza Błażowej z dnia 24 września 2015 r. w sprawie przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami.

Zarządzenie nr 71/2015 Burmistrza Błażowej z dnia 22 września 2015 r. w sprawie powołania stałej Komisji Likwidacyjnej, określenia trybujej pracy.

Zarządzenie nr 70/2015 Burmistrza Błażowej z dnia 10 września 2015 r. w sprawie przeniesień wydatków miedzy rozdziałami i paragrafami.

Zarządzenie nr 68/2015 Burmistrza Błażowej z dnia 14 wrzesnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na przebudowę drogi.

Zarządzenie nr 67/2015 Burmistrza Błażowej z dnia 14 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na przebudowę drogi gminnej.

Zarządzenie nr 66/2015 Burmistrza Błażowej z dnia 8 września 2015 r. w sprawie zweryfikowania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę 2016 rok.

Zarządzenie nr 65/2015 Burmistrza Błażowej z dnia 1 września 2015 r. w sprawie zmiany Zarzadzenia nr 92.2011 Burmistrza Błażowej.

Zarządzenie nr 64/2015 Burmistrza Błażowej z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia do budżetu dotacji celowej na zadania własne i zlecone.

Zarządzenie nr 63/2015 Burmistrza Błażowej z dnia 17 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków w ramach Wyprawki szkolnej.

Zarządzenie nr 62/2015 Burmistrza Błażowej z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia.

Zarządzenie nr 61/2015 Burmistrza Błażowej z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie przedłożenia informacji z wyk. budżetu Gminy Błażowa za I pół.2015.

Zarządzenie nr 60/2015 Burmistrza Błażowej z dnia 17 sierpnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia do budżetu dotacji celowej na zadania własne i zlecone.

Zarządzenie nr 59/2015 Burmistrza Błażowej z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie wyznaczenia pracownika U.M. do składu Gminnej Komisji.

Zarządzenie nr 58/2015 Burmistrza Błażowej z dnia 14 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania składów osobowych Obwodowych Komisji ds. Referendum.

Zarządzenie nr 57/2015 Burmistrza Błażowej z dnia 14 sierpnia 2015 r. w sprawie wskazania pracowników jednostek samorzadowych do pracy w OK.

Zarządzenie nr 56/2015 Burmistrza Błażowej z dnia 11 sierpnia 2015 r. w sprawie ograniczenia poboru wody z sieci wodociągowej.

Zarządzenie nr 55/2015 Burmistrza Błażowej z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na przebudowę drogi gminnej.

Zarządzenie nr 54/2015 Burmistrza Błażowej z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia przetargu nieograaniczonego na przebudowę drogi gminnej.

Zarządzenie nr 53/2015 Burmistrza Błażowej z dnia 3 sierpnia 2015 r. w sprawie pełnomocnictwa dla dyrektora Szkoły Podstawowej w Kakolówce.

Zarządzenie nr 52/2015 Burmistrza Błażowej z dnia 3 sierpnia 2015 r. w sprawie powierzenia Panu Andrzejowi Jemiole stanowiska Dyrektora Szkoły.

Zarządzenie nr 51/2015 Burmistrza Błażowej z dnia 28 lipca 2015 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia.

Zarządzenie nr 50/2015 Burmistrza Błażowej z dnia 20 lipca 2015 r. w sprawie wprowadzenia  do budżetu dotacji celowej na zadania własne i zlecone.

Zarządzenie nr 49/2015 Burmistrza Błażowej z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie wprowadzenia do budżetu dotacji celowej na zadania własne i zlecone.

Zarządzenie nr 48/2015 Burmistrza Błażowej z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Błażowa.

Zarządzenie nr 47/2015 Burmistrza Błażowej z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans.

Zarządzenie nr 46/2015 Burmistrza Błażowej z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze.

Zarządzenie nr 45/2015 Burmistrza Błażowej z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie wprowadzenia do budżetu dotacji celowej na zadania własne i zlecone.

Zarządzenie nr 44/2015 Burmistrza Błażowej z dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy.

Zarządzenie nr 43/2015 Burmistrza Błażowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie powołania komisji konkursowej dla oceny i wyboru ofert na realizację zadań publicznych.

Zarządzenie nr 41/2015 Burmistrza Błażowej z dnia 8 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Komisji ds. brakowania blankietów odpisów aktów stanu cywilnego.

Zarządzenie nr 40/2015 Burmistrza Błażowej z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie wprowadzenia do budżetu dotacji celowej na zadania zlecone przeniesień wydatków.

Zarządzenie nr 39/2015 Burmistrza Błażowej z dnia 1 czerwca 2015 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania środka trwałego stanowiącego własność Gminy Błażowa.

Zarządzenie nr 38/2015 Burmistrza Błażowej z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie wprowadzenia do budżetu dotacji celowej na zadania zlecone przeniesień wydatków.

Zarządzenie nr 37/2015 Burmistrza Błażowej z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie prawa pierwokupu nieruchomości.

Zarządzenie nr 36/2015 Burmistrza Błażowej z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego inwestycji.

Zarządzenie nr 35/2015 Burmistrza Błażowej z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Błażowa.

Zarządzenie nr 34/2015 Burmistrza Błażowej z dnia 8 maja 2015 r. w sprawie wprowadzenia do budżetu dotacji celowej na zadanie zlecone przeniesień wydatków.

Zarządzenie nr 33/2015 Burmistrza Błażowej z dnia 18 maja 2015 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia oraz powołania biegłego.

Zarządzenie nr 32/2015 Burmistrza Błażowej z dnia 8 maja 2015 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia.

Zarządzenie nr 31/2015 Burmistrza Błażowej z dnia 4 maja 2015 r. w sprawie stypendium szkolnego.

Zarządzenie nr 30/2015 Burmistrza Błażowej z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia do budżetu dotacji celowej na zadania własne i zlecone oraz przeniesień wydatków.

Zarządzenie nr 29/2015 Burmistrza Błażowej z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 1602011 z dnia 23 grudnia 2011 roku w sprawie powołania GZI w Błażowej.

Zarządzenie nr 28/2015 Burmistrza Błażowej z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Błażowej.

Zarządzenie nr 27/2015 Burmistrza Błażowej z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie przygotowania dokumentacji ćwiczenia obronnego pk. „Piątkowa”.

Zarządzenie nr 26/2015 Burmistrza Błażowej z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego GOK w Błażowej i MGBP w Błażowej za rok 2014.

Zarządzenie nr 25/2015 Burmistrza Błażowej z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie wskazania pracowników jednostek samorządowych do pracy w Obwodowych Komisjach Wyborczy.

Zarządzenie nr 24/2015 Burmistrza Błażowej z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania składów osobowych Obwodowych Komisji Wyborczych.

Zarządzenie nr 23/2015 Burmistrza Błażowej z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na przebudowę dróg gminnych.

Zarządzenie nr 22/2015 Burmistrza Błażowej z dnia 9 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia i zatwierdzenia regulaminu na najem lokalu użytkowego położonego w budynku pocz. PKS.

Zarządzenie nr 21/2015 Burmistrza Błażowej z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie miesięcznej stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego.

Zarządzenie nr 20/2015 Burmistrza Błażowej z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie powołania komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania w Urzędzie Miejskim w Błażowej.

Zarządzenie nr 19/2015 Burmistrza Błażowej z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia.

Zarządzenie nr 18/2015 Burmistrza Błażowej z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia do budżetu dotacji celowej na zadania własne i zlecone.

Zarządzenie nr 17/2015 Burmistrza Błażowej z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie odwołania i powołania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Błażowej.

Zarządzenie nr 16/2015 Burmistrza Błażowej z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Błażowa za 2014 rok.

Zarządzenie nr 15/2015 Burmistrza Błażowej z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia do budżetu dotacji celowej na zadania zlecone oraz przeniesień wydatków między rozdziałami.

Zarządzenie nr 14/2015 Burmistrza Błażowej z dnia 3 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne urzędnicze stanowisko kierownicze.

Zarządzenie nr 13/2015 Burmistrza Błażowej z dnia 18 lutego 2015 r. w sprawie wprowadzenia do budżetu dotacji celowej na zadania własne i zlecone oraz przeniesień wydatków.

Zarządzenie nr 12/2015 Burmistrza Błażowej z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie wprowadzenia do budżetu dotacji celowej na zadania zlecone.

Zarządzenie nr 11/2015 Burmistrza Błażowej z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie gospodarowania, kontroli i anulowania druków ścisłego zarachowania w Urzędzie Miejski.

Zarządzenie nr 10/2015 Burmistrza Błażowej z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie powołania Zespołu zadaniowego ds. ustalenia liczby osób bezdomnych na terenie Gminy Błażowa.

Zarządzenie nr 9/2015 Burmistrza Błażowej z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia.

Zarządzenie nr 8/2014 Burmistrza Błażowej z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie przekazania środków trwałych na rzecz Szkół  w Gminie Błażowa.

Zarządzenie nr 7/2015 Burmistrza Błażowej z dnia 7 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany do projektu budżetu na 2015 rok.

Zarządzenie nr 6/2014 Burmistrza Błażowej z dnia 2 stycznia 2015 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia.

Zarządzenie nr 5/2014 Burmistrza Błażowej z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Błażowa.

Zarządzenie nr 4/2014 Burmistrza Błażowej z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach danego działu.

Zarządzenie nr 3/2014 Burmistrza Błażowej z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu rozpatrzenia i zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie.

Zarządzenie nr 2/2014 Burmistrza Błażowej z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie przekazania środków trwałych na rzecz Szkół w Gminie Błażowa.

Zarządzenie nr 1/2014 Burmistrza Błażowej z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia.

Dowiedz się więcej

gmina blazowa

Gmina Błażowa

Więcej

inwestycje gminne

Inwestycje gminne

Więcej

ochrona srodowiska

Ochrona środowiska

Więcej

oswiata

Oświata

Więcej

kultura i turystyka

Kultura i turystyka

Więcej

sport i rekreacja

Sport i rekreacja

Więcej

do pobrania

Do pobrania

Więcej