„ZDALNA SZKOŁA+” w gminie Błażowa

Gmina Błażowa po raz drugi podpisała z Centrum Projektów Polska Cyfrowa umowę dofinansowania w wysokości 94 998,75 złotych na wsparcie nauki zdalnej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś I –Powszechny dostęp do szybkiego Internetu , działanie 1.1 – Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach Zdalna Szkoła +

Podobnie jak w kwietniu b.r. w ramach grantu Zdalna Szkoła dofinansowanie może wynosić 100 % na zakupy sprzętu wspierającego naukę uczniów w systemie zdalnym .
Celem projektu jest wsparcie realizacji podstawy programowej w formie nauki zdalnej poprzez zapewnienie dostępu do sprzętu komputerowego dla najbardziej potrzebujących uczniów , w tym ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb rodzin 3+.
Otrzymane środki finansowe zostały przeznaczone na zakup 49 szt. nowych laptopów.

 

Dowiedz się więcej

gmina blazowa

Gmina Błażowa

Więcej

inwestycje gminne

Inwestycje gminne

Więcej

ochrona srodowiska

Ochrona środowiska

Więcej

oswiata

Oświata

Więcej

kultura i turystyka

Kultura i turystyka

Więcej

sport i rekreacja

Sport i rekreacja

Więcej

do pobrania

Do pobrania

Więcej