ZDALNA SZKOŁA w Gminie Błażowa

Gmina Błażowa otrzymała dofinansowanie w wysokości 69 960 złotych ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 Oś I Powszechny dostęp do szybkiego Internetu działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”
Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem. Zamknięcie placówek oświatowych wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych. Uczniowie zamiast w szkolnych ławach zasiadają przed monitorami komputerów. Niestety wielu z nich nie posiada dostępu do Internetu lub sprzętu, na którym może realizować podstawy programowe.
Gmina Błażowa w pierwszych dniach kwietnia 2020r. zakupiła 44 laptopy, niezwłocznie dostarczając je do wszystkich swoich szkół podstawowych . Następnie sprzęt trafił do uczniów, umożliwiając im aktywne włączenie się w codzienne prowadzenie zajęć edukacyjnych w sposób zdalny.
Według wstępnej oceny ilość zakupionego sprzętu, na tym etapie roku szkolnego pozwala zaspokoić niezbędne potrzeby uczniów.

Dowiedz się więcej

gmina blazowa

Gmina Błażowa

Więcej

inwestycje gminne

Inwestycje gminne

Więcej

ochrona srodowiska

Ochrona środowiska

Więcej

oswiata

Oświata

Więcej

kultura i turystyka

Kultura i turystyka

Więcej

sport i rekreacja

Sport i rekreacja

Więcej

do pobrania

Do pobrania

Więcej