„Tradycja i dziedzictwo kulturowe wsi błażowskiej – warsztaty i konkursy podczas dożynek gminnych”

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 –
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Gmina Błażowa – Partner KSOW zaprasza na Dożynki Gminne, które odbędą się w dniu 4 września br. na stadionie sportowym w Błażowej a podczas dnie będzie realizowana operacja „Tradycja i dziedzictwo kulturowe wsi błażowskiej – warsztaty i konkursy podczas dożynek gminnych” a w ramach niej odbędą się warsztaty kulinarne prowadzone przez gospodynie ze stowarzyszenia Babski Młyn w Futomie oraz konkurs „Najpiękniejszy wieniec dożynkowy” – Błażowa 2022.

Dofinansowanie na to zadanie otrzymaliśmy w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Plan operacyjny na lata 2022 – 2023 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”. Tym razem odbiorcami operacji są członkowie KGW z terenu Gminy Błażowa.Plakat – dożynki 2022(1)

Realizowana operacja ma również rozbudzić w uczestnikach sentyment do rodzinnych stron i pragnienie promocji tego miejsca w świecie oraz rozpropagowanie możliwości i pokazanie kierunków pozyskiwania dodatkowego źródła dochodów wśród osób zamieszkującej tereny wiejskie, połączone z promocją kultury i tradycji dlatego jest ściśle związany z wybranym tematem operacji.

Zainteresowanych współpracą z KSOW informujemy o możliwości rejestracji w bazie partnerów KSOW na stronie www.ksow.pl

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich ma charakter otwarty. Uczestnikami Sieci mogą być wszystkie podmioty zaangażowane w rozwój obszarów wiejskich.

Dowiedz się więcej

gmina blazowa

Gmina Błażowa

Więcej

inwestycje gminne

Inwestycje gminne

Więcej

ochrona srodowiska

Ochrona środowiska

Więcej

oswiata

Oświata

Więcej

kultura i turystyka

Kultura i turystyka

Więcej

sport i rekreacja

Sport i rekreacja

Więcej

do pobrania

Do pobrania

Więcej