„Ze smakiem i tradycją w nowoczesność – warsztaty i wyjazd studyjny dla KGW”

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 –
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Już w najbliższą sobotę, tj. 9 lipca 2022 r. Gmina Błażowa rozpoczyna realizację kolejnej operacji na którą otrzymaliśmy dofinansowanie w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Plan operacyjny na lata 2022 – 2023 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”. Tym razem odbiorcami operacji są członkowie KGW z terenu Gminy Błażowa.

„Ze smakiem i tradycją w nowoczesność – warsztaty i wyjazd studyjny dla KGW” – tak brzmi pełna nazwa operacji będzie polegała na zorganizowaniu warsztatów kulinarnych dla pań z kół gospodyń wiejskich działających w gminie Błażowa oraz wyjazdu studyjnego do województwa małopolskiego.

Głównym celem warsztatów kulinarnych będzie rozbudzanie zainteresowań nowatorskimi metodami pracy w dziedzinie gastronomii z wykorzystaniem regionalnych produktów, czerpanie inspiracji z folkloru, rozbudzanie ciekawości poznawania nowych smaków oraz pogłębianie umiejętności.

Zamysłem było, aby podczas warsztatów panie nabyły nie tylko umiejętności kulinarne, ale również kształtowały pewność siebie, umiejętność współpracy w grupie oraz komunikatywność.

W ramach realizowanego projektu zorganizowany zostanie również wyjazd studyjny, który dostarczy uczestnikom ciekawej wiedzy, m.in. w jaki sposób można twórczo połączyć dziedzictwo ze współczesnością, jak wykreować własne autorskie potrawy. Wyjazd stanie się okazją do poznania kulinarnego dziedzictwa innego regionu Polski, wyrażonego zarówno w tradycyjnej kuchni chłopskiej, jak i daniach charakterystycznych dla arystokracji które obecnie przeżywają swój renesans.

Realizowana operacja ma również rozbudzić w uczestnikach sentyment do rodzinnych stron
i pragnienie promocji tego miejsca w świecie oraz rozpropagowanie możliwości i pokazanie kierunków pozyskiwania dodatkowego źródła dochodów wśród osób zamieszkującej tereny wiejskie, połączone z promocją kultury i tradycji dlatego jest ściśle związany z wybranym tematem operacji.

Zainteresowanych współpracą z KSOW informujemy o możliwości rejestracji w bazie partnerów KSOW na stronie www.ksow.pl

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich ma charakter otwarty. Uczestnikami Sieci mogą być wszystkie podmioty zaangażowane w rozwój obszarów wiejskich.

Dowiedz się więcej

gmina blazowa

Gmina Błażowa

Więcej

inwestycje gminne

Inwestycje gminne

Więcej

ochrona srodowiska

Ochrona środowiska

Więcej

oswiata

Oświata

Więcej

kultura i turystyka

Kultura i turystyka

Więcej

sport i rekreacja

Sport i rekreacja

Więcej

do pobrania

Do pobrania

Więcej