ZMIANY W PROGRAMIE „CZYSTE POWIETRZE” OD 3 STYCZNIA 2023

Urząd Miejski w Błażowej uprzejmie informuje, że od dnia 3 stycznia 2023 r.  weszły w życie zmiany  w Programie  „Czyste powietrze”.

Zmiany obejmują m.in.:

– podwyższenie progów dochodowych;

– urealnienie kosztów kwalifikowanych w stosunku do obecnie panujących cen oraz podniesienie maksymalnych kwot dotacji;

– możliwość złożenia kolejnego wniosku o dofinansowanie dla tych, którzy już wcześniej skorzystali z Programu;

– wyłączenie z kosztów kwalifikowanych podatku VAT oraz podniesienie intensywności dofinansowania przedsięwzięcia;

– zmianę terminu rozpoczęcia (kwalifikowalności) przedsięwzięcia dla wniosków bankowych tj.: dotacji połączonej
z kredytem bankowym;

– wprowadzenie dodatkowego finansowania w przypadku przeprowadzenia kompleksowej termomodernizacji;

– wprowadzenie możliwości uzyskania dotacji na kocioł na biomasę drzewną o obniżonej emisyjności cząstek stałych ≤ 20 mg/m3 w przypadku, gdy budynek jest podłączony do sieci dystrybucji gazu.

Podstawowe dokumenty związane z nowym naborem dostępne są na stronie internetowej Programu pod linkiem: https://czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze/#do-pobrania

Informacje można uzyskać również w Urzędzie Miejskim w Błażowej w pokoju nr 2 lub pod numerem telefonu: 17 23 01 723.

Szczegółowe informacje na  temat Programu „ Czyste Powietrze” można znaleźć na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie https://beneficjent.wfosigw.rzeszow.pl oraz na stronie programu http://czystepowietrze.gov.pl.

Dowiedz się więcej

gmina blazowa

Gmina Błażowa

Więcej

inwestycje gminne

Inwestycje gminne

Więcej

ochrona srodowiska

Ochrona środowiska

Więcej

oswiata

Oświata

Więcej

kultura i turystyka

Kultura i turystyka

Więcej

sport i rekreacja

Sport i rekreacja

Więcej

do pobrania

Do pobrania

Więcej