Błażowa Dolna

Błażowa Dolna

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuje w obszary wiejskie”
Operacja pn.: Przebudowa drogi „Na Wale” w miejscowości Błażowa Dolna
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 operacja typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”

Przedmiotem projektu jest przebudowa drogi na długości 1608 m, a zakres robót obejmuje: fundamentowanie drogi podbudową z kruszywa łamanego oraz podbudową z betonu cementowego, wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, wykonanie barier ochronnych oraz remont przepustów z rur żelbetowych. Szerokość pasa jezdni będzie wynosić 3 m + utwardzone pobocza.
Przebudowa drogi zwiększy komfort dojazdu oraz skróci czas dojazdu do obiektu użyteczności publicznej jakim jest Szkoła Podstawowa w Błażowej Dolnej.

Wykonawcą inwestycji jest STRABAG Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie, ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków.

Okres realizacji projektu: 21.06.2016 r. – 30.06.2017 r.

Całkowita wartość operacji wynosi: 574 870,29 PLN
w tym wysokość dotacji: 365 790,00 PLN

Dowiedz się więcej

gmina blazowa

Gmina Błażowa

Więcej

inwestycje gminne

Inwestycje gminne

Więcej

ochrona srodowiska

Ochrona środowiska

Więcej

oswiata

Oświata

Więcej

kultura i turystyka

Kultura i turystyka

Więcej

sport i rekreacja

Sport i rekreacja

Więcej

do pobrania

Do pobrania

Więcej