informacje ogolne

Informacje ogólne

Na południe od Rzeszowa – blisko, jak na wyciągnięcie ręki – z rozległej, płaskiej pradoliny Wisłoka wypiętrza się wał wzgórz o szerokich, płaskich grzbietach, malowanych mozaiką pól i połaciami lasów. Właśnie tu przebiega fragment granicy dwóch krain geograficznych – Północnego Podkarpacia oraz Karpat Zachodnich. Cztery gminy: Błażowa, Chmielnik, Hyżne i Tyczyn stanowią centrum Pogórza Dynowskiego wchodzącego w skład podprowincji Zewnętrznych Karpat Zachodnich. Tu zlokalizowana jest nasza gmina – GMINA BŁAŻOWA.

Gmina Błażowa położona jest w centralnej części województwa podkarpackiego, pomiędzy 22’02` i 22’10` długości geograficznej wschodniej oraz pomiędzy 49’ 50` i 49’ 56` szerokości geograficznej północnej, w odległości około 25 km na południe od centrum stolicy województwa i siedziby powiatu – Rzeszowa. Odległość od stolicy kraju wynosi około 385 km. Najbliższe przejścia graniczne znajdują się w odległości: 75 km – przejście graniczne na Ukrainę w Medyce i około 70 km – przejście graniczne na Słowację w Barwinku. Pod względem podziału kraju na jednostki administracyjne samorządu terytorialnego, Gmina Błażowa jest gminą miejsko-wiejską. Obszar gminy obejmuje powierzchnię ponad 112,6 km2, z tego na miasto Błażowa przypada 4,24 km2, a reszta to tereny 10 sołectw, którymi są: Białka, Błażowa Dolna, Błażowa Dolna – Mokłuczka, Błażowa Górna, Futoma, Kąkolówka, Kąkolówka – Ujazdy, Lecka, Nowy Borek i Piątkowa.
Gmina Błażowa posiada dobre połączenia drogowe z ważniejszymi ośrodkami województwa podkarpackiego. Znaczącym rzemiosłem dla tego terenu było tkactwo. Oprócz tkactwa rozwijały się także inne rzemiosła: kowalstwo, krawiectwo, szewstwo, rymarstwo, garncarstwo, młynarstwo, stolarstwo, wyrób kapeluszy słomkowych i hafciarstwo. Nie odegrały one jednak takiej roli gospodarczej jak tkactwo. Głównym Źródłem utrzymania mieszkańców Błażowej od początków istnienia osady było rolnictwo. Pomimo upływu wieków i wielu przemian Gmina nie utraciła swego typowo rolniczego charakteru, z przeważającą prywatną własnością ziemi. Z uwagi na swoje położenie z dala od wielkich aglomeracji miejskich Gmina Błażowa jawi się dla mieszkańców dużych miast jako oaza ciszy i spokoju. Stopień uprzemysłowienia jest niewielki. Gminę zamieszkuje prawie 11 tysięcy osób.

Dowiedz się więcej

gmina blazowa

Gmina Błażowa

Więcej

inwestycje gminne

Inwestycje gminne

Więcej

ochrona srodowiska

Ochrona środowiska

Więcej

oswiata

Oświata

Więcej

kultura i turystyka

Kultura i turystyka

Więcej

sport i rekreacja

Sport i rekreacja

Więcej

do pobrania

Do pobrania

Więcej